Babiččino údolí

Malebné údolí řeky Úpy, louky v její nivě a smíšené lesy na přilehlých stráních se skalními výchozy jsou známé z knihy Boženy Němcové. V červenci roku 1952 vyhlásilo ministerstvo školství, věd a umění Ratibořice s údolím za státní krajinnou a národní rezervaci. Později byla příroda Babiččina údolí zahrnuta do chráněného území jako Národní přírodní památka babiččino údolí.

Na začátku Babiččina údolí stojí známé pískovcové sousoší babičky a dětí. Autorem díla je akad. sochař Oto Gutfreund a autorem architektonického řešení prof. akad. arch. Pavel Janák. Pomník patří k nejkrásnějším pomníkům v Čechách. Dále se zde nachází moderní empírové zámecké sídlo poupravené v klasicistním stylu, jezírko a na louce před zámkem park, zděný skleník s bytem pro zahradníka. Při vnitřních úpravách zámku byly v několika místnostech odkryty a restaurovány nástěnné malby z doby kněžny Kateřiny Zaháňské.

Hlouběji v Babiččině údolí nalezneme Staré bělidlo, což je dřevěná roubená chalupa krytá šindelem, která byla po roce 1945 vybavena dobovým lidovým nábytkem a zařízením ze sbírek Muzea Boženy Němcové v České Skalici. Panklovi (rodiče Boženy Němcové) zde nikdy nebydleli, ale spisovatelka tu prožila léto se svými dětmi. Kousek za Starým Bělidlem se nachází Viktorčin splav, i když dnes už je z kamene a betonu. Dnešní betonová a kamenná čela splavu musela být při posledním natáčením barevného Moskalykova filmu před rokem 1970 přechodně obložena nařezanou kulatinou z velkých kmenů, aby splav připomínal dobu spisovatelčina dětství.

Samotná Národní přírodní památka Babiččino údolí se rozkládá v délce 9 km podél řeky Úpy na jejím středním toku. Její jižní část v širokém úvalu řeky je typická rozsáhlými lučními porosty v nivě s lemy lesních porostů na prudkých svazích.

V severní části převažují lesní porosty. Svahy údolí jsou porostlé lesem s převážným zastoupením javoru klenu (Acer pseudoplatanus), lípy srdčité (Tilia cordata) a buku lesního (fagus sylvatica) s vtroušeným dubem letním (Quercus robur), habrem obecným (Carpinus betulus) a jedlí bělokorou (Abies alba). Smíšené lesy jsou méně náchylné ke kalamitám a jsou botanicky bohaté. Nalézáme v nich samorostlík klasnatý (Actaea spicata), pižmovku mošusovou (Adoxa moschatellina), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), konvalinku vonnou (Convallaria majalis), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kruštík polabský (Epipactis albensis), jaterník podléška (Hepatica nobilis), zapalici žluťuchovitou (Isopyrum thalictroides), lilii zlatohlavou (Lilium martagon), měsíčnici vytrvalou (Lunaria rediviva) nebo kapradinu laločnatou (Polystichum aculeatum). Zajímavý je výskyt horských druhů, které sem byly splaveny Úpou, jakou je např. žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegiifolium).

Louky v zaplavovaném území (nivě) Úpy byly bohužel z velké části meliorovány (zejména odvodněny), což vedlo k výrazné ztrátě druhového bohatství. Při jejich okrajích, na menších loučkách a ve starých sadech lze však nalézt řebříček bertrám (Achillea ptarmica), ocún jesenní (Colchicum autumnale) a přesličku luční (Equisetum pratense). Na jaře rozkvétá prvosenka vyšší (Primula elatior), česnek medvědí (Allium ursinum), bledule jarní (Leucojum vernum) nebo sněženka podsněžník (Galanthus nivalis).

Z fauny vyskytující se na území NPP Babiččino údolí lze jmenovat například ledňáčka říčního (Alcedo atthis), morčáka velkého (Mergus merganser), raka říčního (Astacus astacus) nebo vydru říční (Lutra lutra). Louky zdobí mnoho starých solitérních stromů, které jsou nejen krajinnou dominantou, ale také domovem vzácných druhů brouků. Mezi ně patří páchník hnědý (Osmoderma eremita) nebo zlatohlávek skvostný (Protaetia aeruginosa). Díky nedůslednému sklízení trávy z příkopů historického zavlažovacích systému se na loukách vyskytují luční motýli vzácní v celé Evropě – modrásek bahenní (Phengaris nausithous) a modrásek očkovaný (Phengaris teleius).

V chráněném území jsou staré stromy záměrně ponechány na dožití až do fyzického rozpadu. Proto může být pro návštěvníky pohyb mimo turisticky značené pěšiny a oficiální i nebezpečný.

Babiččino údolí a zámek Ratibořice se nacházejí asi 2 km severně od České Skalice. Okolí Babiččina údolí nabízí bezpočet zajímavých míst k návštěvě jako například skalní město Adršpach, Zoo Dvůr Králové, zámek v Náchodě, barokní areál Kuks, zámek v Novém městě nad Metují či vojenská pevnost Dobrošov. Od roku 1981 vede z Ratibořic na hrad Rýzmburk naučná stezka. Měří 7,5 km a má 18 informačních tabulí a 7 literárních a přírodovědných zastavení.