Revír 05 – Deštné

Sídlo: Deštné v Orlických horách 135, 517 91 Deštné v Orlických horách

Orografické poměry

Revír Deštné se rozkládá Skuhrova nad Bělou na jihozápadě po Velkou Deštnou (1115 m n. m.) na severovýchodě a od obce Osečnice na severozápadě po obec Zdobnice na jihu. Nejnižší bode revíru je na řece Dědina (Zlatý potok) v Masteckém kamenolomu (350 m n. m.), nejvyšším bodem je Velká Deštná (1115 m n. m.). Revírem protéká mnoho potoků, potůčků a řek, z nichž nejvýznamnější jsou řeky Dědina (Zlatý potok), Bělá, Kněžná a Zdobnice, přičemž řeka Zdobnice pramení pod vrchem Jelenka (1083 m n. m.) a řeka Kněžná pod vrchem Pláň (873 m n. m.).

Revír Deštné – oblast působnosti

Lesní hospodaření

Oblast revíru je zejména v podhorské a horské části velmi lesnatá. Největší komplex lesa, který Lesy ČR, s. p. spravují, se nachází severovýchodně od obce Velký Uhřínov a v okolí osady Kamenec. Jedná se o lesy tvořené především smrkem ztepilým (Picea abies) a bukem lesním (Fagus sylvatica).

Zajímavosti revíru

Revír Deštné na severovýchodní části spadá do Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Mimo jiné jsou zde maloplošná chráněná území jako Přírodní památka Uhřínov – Benátky, Přírodní rezervace Kačerov, Přírodní památka Sfinga nebo Přírodní památka Kačenčina zahrádka. Mezi významné kulturní památky oblasti lze zařadit archeologický skanzen Villa Nova Uhřínov nebo zříceninu hradu Klečkov. Oblast je také protkána řadou turistických a cykloturistických tras, u Skuhrova nad Bělou se nachází rozhledna. Deštné v Orlických horách je pak významným zimním střediskem.