Revír 13 – Nové Město

Sídlo: Leštinská 700, 549 01 Nové Město nad Metují

Orografické poměry

Revír Nové Město se nachází v oblasti mezi Olešnicí v Orlických horách na severu a Týništěm nad Orlicí na jihu a mezi obcemi Opočno na západě a Deštné v Orlických horách na východě. Nejnižší bod se nachází na Zlatém potoku v Opočně (265 m n. m.), nejvyšším bodem je Velká Deštná (1115 m n. m.). Revírem protéká mnoho potoků, potůčků a řek, z nichž nejvýznamnější jsou vodní toky Dědina, Zlatý potok, Metuje nebo řeka Bělá, která má prameniště u Polomského kopce (1051 m n. m.) na hřebeni Orlických hor.

Revír Nové Město – oblast působnosti

Lesní hospodaření

Největší komplexy lesa v revíru Nové Město se nacházejí v oblasti Orlických hor, naopak v oblasti Orlického podhůří a Orlické tabule je lesnatost nižší. V horských a podhorských oblastech převládá hospodaření se smrkem ztepilým (Picea abies) a bukem lesním (Fagus sylvatica), v oblasti Orlické tabule se pak hospodaří převážně s dubem letním (Quercus robur) a borovicí lesní (Pinus sylvestris).

Zajímavosti revíru

Revír Nové Město ve své severovýchodní části spadá do Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Mimo jiné se zde nacházejí i maloplošná chráněná území jako například Národní přírodní rezervace Bukačka, Přírodní rezervace Sedloňovský vrch, Přírodní rezervace Pod Vrchmezím, Přírodní památka Dědina u Dobrušky nebo Přírodní památka Opočno. Mezi další kulturně a turisticky významná místa se dají zařadit zámek Opočno, dřevěný kostel ve Slavoňově, rozhledna Osičina, Masarykova chata na Šerlichu nebo řada pevností a pevnůstek z 30. let 20. století. Deštné v Orlických horách je pak významným zimní střediskem.