Tipy na výlet po LS Rychnov nad Kněžnou

Revír Kostelec
 • Rozhledna Osičina
  Rozhledna Osičina u Vojenic se nachází nad údolím Dřízná ve výšce 413 m n. m. Samotná výška rozhledny je 54 metrů. Vyhlídka je umístěná ve 33 metrech. Do této výšky na turisty čeká 165 schodů. V blízkosti se nachází poklidné poutní místo kaple Panny Marie Lurdské (1889) a křížová cesta (1890).
 • Zámek Častolovice
  Renesanční zámek z 16. Stol.
Revír Javornice
 • Okruh Chlum
  Jedná se o pěší túru po lesích v oblasti nejvyššího bodu místní lokality Chlum (603 m n. m.). Po cestě je možné vidět zachovalé, pískovcové „smírčí kříže,“ které vždy značí nějakou historickou událost na onom místě a studánku „U Prokopa.“
 • Okruh Jahodov
  Pěší túra po lesních cestách v podhorských lesích s odpočívadly. Je možné zde vidět přirozeně se obnovující lesy obsahující tzv. „hercynskou směs“ (tzn. smíšený porost obsahující dřeviny: buk, jedle, smrk)
Revír Říčky
 • Hanička – sruby těžkého opevnění z 2. světové války
  Sruby těžkého opevnění z druhé světové války. Dobová vojenská technika. Procházka v podzemí pevnosti. Nutné teplé oblečeni. V podzemí je nízká konstantní teplota. Je nevhodné pro tělesně postižené – množství schodů v podzemí.
 • Přírodní rezervace Černý důl
  Původní horský prales bez zásahu člověka. Přirozená druhová skladba porostu. Dokonalý horizontální i vertikální zápoj. V jádru rezervace se nacházejí stromy od nejmladšího věku až po stromy staré několik staletí, cca 300 let. Dochází k přirozené obměně jednotlivých stromů, kdy jeden uhyne a nahradí ho množství nových, které mezi sebou bojují o životní prostor. Probíhá zde pouze přirozený, člověkem neregulovaný přirozený výběr.
Revír Orlické Záhoří
 • Kaple na Černé Vodě
  Opravená kaple podnikem Lesy ČR, s. p. z programu 2000. Je to významné poutní místo.
 • Rozhledna Anna
  Znovu postavená rozhledna na Anenském vrchu, která stojí na hřebeni Orlických hor a umožňuje návštěvníkům výhled do širokého okolí.
Revír Deštné
 • Naučná stezka LČR Deštné v Orlických horách
  Naučná stezka Deštné v Orlických horách je připravena pro všechny návštěvníky, pro zpestření jejich aktivního odpočinku v této krásné oblasti Orlických hor. Představuje a přibližuje vývoj místních lesů a krajiny v proměnách času až do současnosti. Procházka po stezce dlouhé asi 6 km zabere zhruba 3 hodiny. Součástí stezky jsou příjemná místa k posezení i odpočinku, včetně pěkného altánu. Jednotlivá zastavení jsou doplněna vyobrazením živočichů a rostlin, běžně se vyskytujících v Orlických horách, jejichž jména je možno si zaznamenávat do tabulky na letáku k NS a na posledním zastavení si ověřit správnost odpovědi.
 • K prameni Kněžné
  Celodenní výlet, 23 km. Z Deštného od kostela po modré značce, přes místní části Dříš (kaple Sv. Anny) a Mnichová do Antoniina údolí. Pokračujeme po žluté na Uhřínov pod Deštnou. Zde si prohlédneme středisko experimentální archeologie Villa Nova (možno i s průvodcem). V údolí Polanky odbočíme na zelenou, která nás dovede na samotu Pádolí. Odtud po žluté k pramenu řeky Kněžné. Vrátíme se na Pádolí a společně se zelenou dojdeme k loveckému zámečku Pádolí, kde je možnost občerstvení (restaurace) a zaslouženého odpočinku. Ze zámečku po žluté a následně zelené značce se vrátíme zpět do Deštného.
Revír Potštejn
 • Přírodní rezervace Modlivý důl
  Květnaté bučiny na prudkých svazích údolí řeky Divoké Orlice v úseku od Potštejna směrem Sopotnici.
 • Studánka Pod Hradem Potštejn
  Studánka pod Hradem Potštejn. Studánka se nachází na Křížové cestě, která vede na Hrad Potštejn.
 • Naučná stezka Velešov
  Naučná stezka vytvořena podnikem Lesy ČR, s. p. z programu 2000. Line se až na vyhlídku, kde kdysi stával hrad Velešov.
Revír Rokytnice v Orlických horách
 • Plačtivá skála
  Skalní útvar na soutoku řeky Zdobnice a Říčky, ze kterého neustále „vytéká“ voda. V zimě tekoucí voda postupně zamrzá a vytváří tak rozsáhlé „ledopády“. Jedná se o tzv. „Mokrou fylitovou skálu.“
 • Zemská brána
  Chráněný přírodní výtvor Zemská brána je skalnaté údolí Divoké Orlice, které leží při státní hranici s Polskem. Celý krajinný komplex s lesními porosty na svazích, loukami v těsném okolí řeky a balvanitým řečištěm Divoké Orlice. Začátek údolí protíná silnice z Bartošovic do Českých Petrovic, která prochází přes kamenný most s jedním obloukem. Most postavili v letech 1900 – 1903 společně čeští a italští kameníci.
Revír Nový Ples
 • Revír Nový Ples je rozlohou největší na Lesní správě Rychnov nad Kněžnou. Převážná část leží v Polabí, zemědělsky intenzivně obdělávané krajině, kde datujeme osídlení a kulturní změny krajiny už v neolitu. Velkých komplexů lesa tedy mnoho nezůstalo.
 • Za zmínku stojí zbytky lužního lesa na Kaltouze, u řeky Trotiny a Přírodní rezervace Zbytka u Českého Meziříčí. Návštěvník zde může vidět původní dřevinnou skladbu nížinných lesů naší vlasti. Přírodní park Orlice zase nabízí jedinečnou procházku podél meandrujícího toku nížinné části řeky Orlice. V letních měsících návštěvníci jistě ocení množství písníků vhodných ke koupání.
 • Z kulturních zajímavostí stojí jistě za návštěvu státní zámek Opočno s parkem, Proboštův betlém v Třebechovicích pod Orebem, pevnost Josefov nebo město Hradec Králové s jeho historickým jádrem, jemuž dominuje Bílá věž, Východočeské muzeum, soutok Labe a Orlice v Jiráskových sadech s pravoslavným dřevěným kostelem sv. Mikuláše a mnohé další. Geografická poloha revíru přímo vybízí k cyklovýletům pro celé rodiny.  
Revír Ratibořice
 • Zámek Ratibořice
  Ratibořický zámek je znám zejména díky dílu Babička od Boženy Němcové. Právě zde žila slavná Kateřina Zaháňská – kněžna z Babičky. Krásný empírový zámek tvoří dominantu nerozlučitelně spjatou s Babiččiným údolím.
 • Přírodní rezervace Dubno
  Přírodní rezervace Dubno se nachází severovýchodně, cca 3 km, od České Skalice. Rezervace, která je tvořena přirozeným lužním lesem pralesového typu byla vyhlášena v roce 1956, rozloha rezervace je 86,19ha. Součástí rezervace jsou krom lesa, který je tvořen zejména duby (nejstarší ve věku 270-320 let), také přilehlé louky a Zličský rybník.
 • Zámek Náchod
  Zámek v Náchodě byl původně raně gotický hrad, založený roku 1254. K zajímavostem náchodského zámku patří bezesporu medvědi Ludvík a Dáša, kteří jsou umístěni v bývalém hradním příkopu.
 • Pevnost Dobrošov  a Jiráskova chata
  Pevnost Dobrošov se nachází poblíž vsi Dobrošov přibližně 7 km jihovýchodně od Náchoda a zahrnuje dělostřeleckou tvrz Dobrošov, rozsáhlé sály propojené systémem chodeb v podzemí tvrze (včetně srubů Zelený, Jeřáb a Můstek) a nedokončené systémy štol.
  Jiráskova chata je turistická chata s rozhlednou v Podorlické pahorkatině pod severozápadními svahy Orlických hor, nacházející se jihovýchodně od Náchoda a západně od místní části Dobrošov.
Revír Nové Město nad Metují
 • Náměstí a zámek Nové Město nad Metují
  Obdélníkové náměstí je po celém obvodu unikátně obehnáno podloubím. To s domy s podobnými renesančními prvky architektury vytváří velice malebné a příjemné prostředí. Z jižní strany náměstí se otevírá pohled na přilehlý zámek s udržovanými zámeckými zahradami. Zámek je v současnosti ve vlastnictví Bartoňů z Dobenína a je turisticky a kulturně velmi četně využíván.
 • Jiráskova cesta
  Turisté jistě ocení procházku po červené turistické trase po hřebeni Orlických hor s názvem Jiráskova cesta. Na trasu lze vyrazit například z parkoviště Na Šerlichu (nad obcí Deštné v Orlických horách), kam lze dojet autobusem nebo je zde možné zaparkovat. První zastávku na trase lze udělat na vrcholu Šerlich, kde byla v roce 1925 vystavěna do dnešních dnů hojně navštěvovaná Masarykova chata. Dalšími významnými místy na trase je rezervace Bukačka, Polomský kopec a Vrchmezí. Odtud již cesta klesá do Olešnice v Orlických horách. V putování po Jiráskově cestě lze pokračovat na Nový Hrádek, odkud je to již jen kousek malebným Pekelským údolím do Nového Města nad Metují. Pro méně zdatné turisty je možné využít kratší okruh a vrátit z Polomského sedla zpět po modré turistické trase do Deštného v Orlických horách.