Revír 04 – Orlické Záhoří

Sídlo: Středisko revírů LS Rychnov nad Kněžnou – Panské Pole 428, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Orografické poměry

Revír Orlické Záhoří se rozkládá od Černého potoka pod Malou Deštnou (tvoří státní hranici s Polskem) na severu po Vrchní Orlici na jihu a od hřebene Orlických hor na západě po řeku Divoká Orlice (tvoří státní hranici s Polskem) na východě. Nejnižším bodem revíru je řeka Divoká Orlice u osady Vrchní Orlice (580 m n. m.) a nejvyšším bodem vrch Koruna (1101 m n. m.). Revírem protéká mnoho potoků a potůčků, a všechny tečou do řeky Divoká Orlice, jež protéká východní částí revíru.

Revír Orlické Záhoří – oblast působnosti

Lesní hospodaření

Oblast celého revíru je velmi lesnatá. Největší komplex lesa, který Lesy ČR, s. p. spravují, se nachází mezi osadou Vrchní Orlice a obcí Nová Ves v Orlických horách, druhý větší komplex se nachází západně od obce Orlické Záhoří a v okolí vrchu Koruna (1101 m n. m.). Jedná se o lesy tvořené především smrkem ztepilým (Picea abies) a bukem lesním (Fagus sylvatica).

Zajímavosti revíru

Revír Orlické Záhoří spadá do Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Mimo jiné jsou zde maloplošná chráněná území jako Přírodní rezervace Neratovské louky, Přírodní rezervace Komáří vrch, Přírodní památka U Kunštátské kaple, Přírodní rezervace Bedřichovka, Přírodní rezervace Trčkovská louka, Přírodní rezervace Hraniční louka, Přírodní památka Velká louka nebo Národní přírodní rezervace Trčkov. Mezi významné kulturní památky oblasti lze zařadit řadu pevností a pevnůstek z 30. let 20. století nebo kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. Oblast je také protkána řadou turistických a cykloturistických tras, a na Anenském vrchu (992 m n. m.) se nachází rozhledna Anna.