Revír 07 – Rokytnice v Orlických horách

Sídlo: Středisko revírů LS Rychnov nad Kněžnou – Panské Pole 428, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Orografické poměry

Revír Rokytnice v Orlických horách se rozkládá od města Rokytnice v Orlických horách na severu po město Žamberk na jihu a od obce Kameničná na západě po osadu Čihák (státní hranice s Polskem). Nejnižším bodem revíru je řeka Divoká Orlice mezi obcemi Helvíkovice a Záchlumí (385 m n. m.), nejvyšší bod je u osady Hadinec (800 m n. m.). Revírem protéká mnoho potoků, potůčků a řek, z nichž nejvýznamnější je řeka Divoká Orlice a říčka Rokytenka.

Revír Rokytnice v O. h. – oblast působnosti

Lesní hospodaření

Oblast revíru Rokytnice v Orlických horách je pohorského charakteru a větší lesní komplexy se nacházejí na severovýchodě a severu revíru, kde se revír zvedá do oblasti Orlických hor. Největší komplexy lesa, které Lesy ČR, s. p. spravují, se nacházejí jižně od osady Panské Pole, dále mezi osadou Čihák a obcí Bartošovice v Orlických horách a od Vrchní Orlice směrem po hřebeni Orlických hor, kde navazuje na revíry Říčky a Orlické Záhoří. V těchto lesích je dřevinná skladba tvořena převážně smrkem ztepilým (Picea abies) a bukem lesním (Fagus sylvatica).

Zajímavosti revíru

V oblasti revíru Rokytnice v Orlických horách se nacházejí mimo jiné maloplošná chráněná území jako například Přírodní památka Údolí Záhorského potoka, Přírodní památka Rašeliniště pod Předním vrchem nebo Přírodní rezervace Zemská brána. Severovýchodní část revíru zasahuje do Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Mezi další zajímavosti se dají zařadit hrad Litice, město Žamberk s rozhlednou nebo lyžařské areály Rokytnice v Orlických horách a Bartošovice v Orlických horách. Oblast je navíc protkána řadou turistických a cykloturistických tras.