Revír 12 – Ratibořice

Sídlo: Leštinská 700, 549 01 Nové Město nad Metují

Orografické poměry

Revír Ratibořice se rozkládá od obce Zábrodí na severu po Nové Město nad Metují na jihu a od České Skalice na západě po Českou Čermnou u polských hranic na východě. Nejnižší bod revíru se nachází na hrázi vodní nádrže Rozkoš (285 m n. m.), nejvyšším bodem je vrch Šibeník (674 m n. m.) ležící u hranic s Polskem. Revírem protéká mnoho potoků, potůčků a řek, z nichž nejvýznamnější jsou řeky Úpa a Metuje. Na revíru se též nachází vodní nádrž Rozkoš.

Revír Ratibořice – oblast působnosti

Lesní hospodaření

Nejvýznamnější komplexy lesa v revíru Ratibořice se nacházejí podél Babiččina údolí u Ratibořic, v Přírodní rezervaci Dubno u České Skalice, mezi obcemi Starkoč a Studnice, a severně od obce Trubějov. V těchto lokalitách převažuje hospodaření se smrkem ztepilým (Picea abies) a bukem lesním (Fagus sylvatica).

Zajímavosti revíru

V oblasti revíru Ratibořice se mimo jiné nacházejí maloplošná zvláště chráněná území, například Přírodní rezervace Dubno – Česká Skalice, Přírodní památka Pod Rýzmburkem, Národní přírodní památka Babiččino údolí nebo Přírodní rezervace Peklo u Nového Města nad Metují. Mezi významné turistické cíle lze dále zařadit zámek Náchod, zámek Nové Město nad Metují, rozhlednu na Jiráskově chatě nebo řadu pevností a pevnůstek z 30. let 20. století, z nichž nejvýznamnější jsou tvrz Dobrošov a srub Březinka.