Revír 11 – Nový Ples

Sídlo: Leštinská 700, 549 01 Nové Město nad Metují

Orografické poměry

Revír Nový Ples se rozprostírá od České Skalice na severu po Týniště nad Orlicí na jihu a od Hradce Králové na západě po Dobrušku na východě. Na takto rozsáhlém území je nejnižším bodem řeka Orlice v Hradci Králové (227 m n. m.), nejvyšší bod leží na silnici mezi Týništěm nad Orlicí a obcí Přepychy (360 m n. m.). Revírem protéká mnoho potoků, potůčků a řek, z nichž nejvýznamnější jsou řeky Labe, Orlice, Metuje a Dědina (Zlatý potok).

Revír Nový Ples – oblast působnosti

Lesní hospodaření

Oblast revíru Nový Ples má na svou rozlohu poměrně nízkou lesnatost. Větší komplexy lesa se nacházejí u Slatiny u Hradce Králové, u lokality Kaltouz a největší u obce Nový Ples. Nízká nadmořská výška revíru předurčuje kvalitní hospodaření s dubem letním (Quercus robur) a borovicí lesní (Pinus sylvestris).

Zajímavosti revíru

V oblasti revíru Nový Ples se vyskytují zajímavá maloplošná chráněná území, kupříkladu Přírodní památka Piletický a Librantický potok, Přírodní park Orlice, Přírodní rezervace U Houkvice, Přírodní park U Glorietu, Přírodní rezervace Chropotínský háj, Přírodní rezervace Trotina, Přírodní rezervace Zbytka, nebo Přírodní rezervace Šestajovická stráň. Z kulturních památek stojí za zmínku památkové zóny měst Hradec Králové a Jaroměř, pevnost Josefov nebo zámek Opočno. Oblast je navíc protkána celou řadou zejména cyklistických tras.