Revír 06 – Potštejn

Sídlo: Budova obecního úřadu Potštejn, Lázeňská 93, 517 43 Potštejn

Orografické poměry

Revír Potštejn se rozkládá od města Vamberk na severu po obec Velká Skrovnice na jihu a od obce Vrbice na západě po obec Záchlumí na východě. Nejnižším bodem na revíru je řeka Divoká Orlice v obci Doudleby nad Orlicí (280 m n. m.), nejvyšším bodem je vrch Chlum (603 m n. m.). Revírem protéká mnoho potoků, potůčků a řek, z nichž nejvýznamnější je řeka Divoká Orlice.

Revír Potštejn – oblast působnosti

Lesní hospodaření

Největší komplex lesa revíru Potštejn se nachází jižně od obce Potštejn a mezi obcí Sopotnicí a silnicí I/11, vedoucí mezi Vamberkem a Žamberkem. V těchto lesích je dřevinná skladba tvořena převážně smrkem ztepilým (Picea abies) a bukem lesním (Fagus sylvatica).

Zajímavosti revíru

V oblasti revíru Potštejn se nacházejí mimo jiné maloplošná chráněná území jako například Přírodní památka Na Hadovně, Přírodní rezervace Modlivý důl, Přírodní památka Hradní kopec Litice nebo Přírodní rezervace Zámělský borek. Podél řeky Divoké Orlice je pak Přírodní park Orlice. Mezi významné kulturní památky lze zařadit zříceninu hradu Velešov, hrad Potštejn, zámek Potštejn, zámek Doudleby nad Orlicí nebo hrad Litice. Město Vamberk, nacházející se v severní části revíru Potštejn, je známé historií krajkování, nachází se zde i muzeum krajky. Oblast je značně protkána turistickými a cykloturistickými trasami, východně od obce Vrbice se pak nachází dřevěná rozhledna.