Revír 03 – Říčky

Sídlo: Středisko revírů LS Rychnov nad Kněžnou – Panské Pole 428, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Orografické poměry

Revír Říčky se rozkládá od vrchu Homole (1001 m n. m.) na severu po Rokytnici v Orlických horách na jihu a od údolí řeky Zdobnice u obce Souvlastní na západě po osadu Hadinec na východě. Východní hranice revíru je tvořena z větší částí hřebenem Orlických hor. Nejnižším bodem je řeka Zdobnice na křižovatce silnic mezi obcemi Nebeská Rybná a Bělá (495 m n. m.), nejvyšší bod revíru je vrch Tetřevec (1043 m n. m.). Revírem protéká mnoho potoků, potůčků a řek, z nichž nejvýznamnější jsou řeky Říčka a Zdobnice.

Revír Říčky – oblast působnosti

Lesní hospodaření

Oblast celého revíru je velmi lesnatá. Největší komplex lesa, který Lesy ČR, s. p. spravují, se nachází mezi osadou Panské Pole a vrchem Anenský vrch (992 m n. m.). Jedná se o lesy tvořené především smrkem ztepilým (Picea abies) a bukem lesním (Fagus sylvatica).

Zajímavosti revíru

Revír Říčky spadá do Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Mimo jiné jsou zde maloplošná chráněná území jako Přírodní rezervace Černý důl, Přírodní rezervace Pod Zakletým, Přírodní památka Rašeliniště pod Pětirozcestím nebo Přírodní rezervace Komáří vrch. Mezi významné kulturní památky oblasti lze zařadit pevnost Hanička a řadu pevností a pevnůstek z 30. let 20. století. Oblast je také protkána řadou turistických a cykloturistických tras, a obce Zdobnice a Říčky v Orlických horách jsou vyhlášená zimní střediska.