Revír 01 – Kostelec

Sídlo: Přízemí budovy LS Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Orografické poměry

Revír Kostelec se rozkládá od Bílého Újezdu na severu po Kostelecké Horky na jihu a od Lípy nad Orlicí na západě po Rychnov nad Kněžnou na východě. Nejnižší bod revíru je v místě soutoku řek Tichá Orlice a Divoká Orlice (265 m n. m.), nejvyšší bod revíru je u obce Prorubky (cca 500 m n. m.). Revírem protéká mnoho potoků, potůčků a řek, z nichž nejvýznamnější jsou řeky Tichá Orlice, Divoká Orlice, Bělá a Kněžná.

Revír Kostelec – oblast působnosti

Lesní hospodaření

Největší komplex lesa revíru Kostelec se nachází v jihozápadní části u obce Borohrádek, jedná se o tzv. Velký les. Dřevinnou skladbu v této části tvoří zejména borovice lesní (Pinus sylvestris) a dub letní (Quercus robur). V severní části revíru se pak nachází převážně smrk ztepilý (Picea abies).

Zajímavosti revíru

V oblasti revíru Kostelec se nachází Přírodní park Orlice nebo Přírodní rezervace Kostelecký zámecký park. Mezi další zajímavosti lze počítat například zámky v Kostelci nad Orlicí, Častolovicích, Černíkovicích nebo rozhlednu u obce Vrbice.